Rodrigo Lara; Chuy Senior; 2022

Chuy Senior

2022

glazed ceramic

31.5 × 11 × 10 in
80 × 27.9 × 25.4 cm